Loading... 2.644 seconds over 29 Kb modem

 
  Michiel herdacht

Michiel Vandenbussche is gisteren in zijn gemeente Etterbeek herdacht. Hij was er jaren schepen maar overleed vorige week woensdag aan een slepende ziekte. Heel wat mensen betuigden hem een laatste eerbetoon.

Veel volk in het gemeentehuis van Etterbeek op de herdenkingsplechtigheid. Onder hen ook heel wat bekende gezichten.

Burgemeester Vincent De Wolf benadrukte tijdens de herdenking onder meer de grote werklust van Michiel binnen zijn college: "Hij kon uren aan een dossier besteden en aan de redactie van een werkingsslogan. Het kon een hele nacht duren," zo getuigde De Wolf.

Ook zijn verdienste als voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd in de verf gezet. "Hij voegde aan het voorzitterschap een nieuwe dimentie toe,' zegt zijn partijgenoot Rik Baeten, "die van het ambassadeurschap van de Vlaamse Brusselaar." Ook Jos Geysels (Groen!) sprak woorden van lof: "Dikwijls heb ik hem in het Vlaams parlement de flaminganten van dienst horen uitleggen dat Brussel geen uitvalsbasis was voor communautaire conflicten maar vooral een stadsproject."

Van het gemeentehuis ging het daarna in stoet naar het Felix Hap-park, waarvan een deel naar Vandenbussche zal vernoemd worden. Johan Verminnen zorgde daar voor de muzikale omlijsting.

Overgenomen van tvbrussel